หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้าสาขา
อาจารย์เกศทิพย์ กรี่เงิน
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้า
และเครื่องแต่งกาย
 1.  หลักสูตร ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าบาติก
  DSC01038
  DSC01020
  DSC01021
  DSC01037
  DSC01040
  DSC01012
  DSCF5574
  DSCF5561
  DSC00989
  DSC00983
  DSC01302
  DSC01304
 2. หลักสูตร เครื่องประดับจากเศษเส้นด้ายไหม

Archives

Bookmarks