หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้าสาขา
อาจารย์เกศทิพย์ กรี่เงิน
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้า
และเครื่องแต่งกาย

Uncategorized


10090_753861331305761_1898041096_n.jpg

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่4 จัดโครงการสัมมนาทางด้านออกแบบแฟชั่นผ้า และเครื่องแต่งกาย ภายใต้หัวข้อ จากเบื้องหน้าสู่เบื้องหลัง By โจ้ Surface

1016474_454272184698850_977197285_n 1609903_454273228032079_1594506625_n

 

Logoสาขาแฟชั่น

ภาพนิ่ง1

ภาพนิ่ง2

ภาพนิ่ง3

ภาพนิ่ง4

ภาพนิ่ง5

Archives

Bookmarks