รายวิชาถ่ายภาพเพื่อธุรกิจแฟชั่น

Posted Posted in เรียนแล้วได้อะไร

ผลงานการถ่ายภาพของนักศึกษาในรายวิชาถ่ายภาพเพื่อธุรกิจแฟชั่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล  ผศ.ไตรถิกา  […]

กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา “การวาดภาพเพื่อการออกแบบแฟชั่น”

Posted Posted in เรียนแล้วได้อะไร

กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา “การวาดภาพเพื่อการออกแบบแฟชั่น” ของนักศึกษา ชั้นปีที่ […]

แนะแนวสาขาแฟชั่นกับน้องๆราชินี

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า ทำการสาธิต หลักสูตรการสนุกกับลายผ้า คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…ให้การต้อนรับ […]

การจัดสัมมนา เรื่อง“My Color My Choice เลือกสีที่ใช่ ดูดีได้ By Coach Wee”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิกรรมดีๆที่ไม่ควรพลาด นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า […]

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่งของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า ได้รางวัลนักศึกษาดีเด่นในงานวันไหว้ครูปีการศึกษา 2566 ดังโดยแบ่งเป็น 2 […]